Otevírací doba

OTEVÍRACÍ DOBA 
střelnice SSK MILEVSKO
 
střeliště 50m, střelba z dlouhých zbraní pouze vleže
 
 
 
Letní období:
01.04. – 31.10. 
08:00 – 20:00 hod.
 
V tomto období, jsou pravidelné střelby pro veřejnost každou neděli od 14:00 - 17:00 hod. 
Pokud se do 14:30 hod. nedostaví žádný zájemce o střelbu, střelby jsou ukončeny.
 
Využití střelnice v jiné dny je možné po předchozí domluvě. 
 
Zimní období:
01.11. – 31.03.
08:00 – 16:00 hod.
 
V tomto období je využití střelnice možné POUZE po předchozí domluvě.
 
V případě zájmu o individuální využití střelnice kontaktujte s dostatečným časovým předstihem správce střelnice:
 
p. Jaromíra Kučeru
tel.: + 420 777 675 953
e-mail: jakubech@seznam.cz
 
nebo
p. Karla Matějku
tel.: + 420 736 188 456
e-mail: sskmilevsko@seznam.cz