23. 2. 2019 od 14:00 v restauraci pod fotbalovou tribunou

17.01.2019 05:04

pozvánka s mapou ke stažení

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SSK MILEVSKO
se koná v Milevsku dne 23. 2. 2019 od 14:00 v restauraci pod fotbalovou tribunou.
Tato schůze nebude mít pouze informativní charakter, ale bude se zde projednávat a 

rozhodovat řada zásadních věcí, důležitých pro další rozvoj a fungování střelnice. 

Po schůzi bude následovat povinné školení správců. Od 1. dubna 2019 dojde pro správce 

k řadě změn a proto výbor očekává 100% účast.
Výbor SSK Milevsko