Propozice závodu 

                                                        Sportovně střelecký klub Milevsko z. s. 

                                                     Pořádá soutěž Pohár Města Milevska 

                                                  velkorážná pistole a velkorážný revolver

 

propozice ke stažení

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Propozice závodu 

                                                        Sportovně střelecký klub Milevsko z.s. 

                                           Pořádá soutěž ve střelbě z velkorážní pušky na 50m 

                                                  MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 2023

                                                                      ke stažení soubor v PDF
 
       

    

            

 
   
     

Místo konání

Střelnice SSK Milevsko

Datum konání

09.09.2023

Prezentace    

08:30 – 09:00 hod.

Časový rozvrh

09:30 hod. zahájení první směny.

Zbraně

Opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly.

Kategorie

A kategorie Standard velkorážná puška do roku výroby 1945 a její repliky.

B kategorie Open velkorážná puška od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem.

Disciplína

2x10 ran vzdálenost 50 m, bez nástřelu v čase 2x10 minut.

První položka 10 ran na redukovaný terč P 135 P01 poloha vleže.

Druhá položka 10 ran na malorážkový terč 132/P6   poloha vleže.

Podmínky soutěže

Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy jsou povoleny. Nejsou povoleny střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy. 

V kategorii A nejsou povoleny dodatečné úpravy zbraní. 

Hlavní rozhodčí

Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže

MUDr. Petr Štěpán

Startovné

200,- Kč kategorie

Střelivo

Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty

Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč.

Technické ustanovení

Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly,

minimálně 10 stavů na jednu směnu. Střelnice je vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení

Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko.

Bezpečnostní opatření

Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže. Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici. Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice! Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací! Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

Pojištění

Závodníci startují na              Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

Zveřejňování výsledků

Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny

Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom.

Občerstvení

Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.

Kontaktní email

sskmilevsko@seznam.cz  www.ssk-milevsko.webnode.cz

Schváleno datum

01.06.2023

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propozice ke stažení

Místo konání:       

střelnice SSK Milevsko, Týnická 1524, 39901 Milevsko

Datum konání:  

10. 6. 2023 sobota

Časový rozvrh:  

prezence závodníků: od 12:00 hod. 

zahájení střelecké soutěže v 13:00 hod.  

                             

 

ukončení střelecké soutěže – do 18:00 hod. vyhlášení vítězů – dle průběhu soutěže.

Organizátor:         

Svaz branně technických sportů Prácheňsko 

Pořadatel:             

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB Milevsko z.s. - oddíl mládeže

Spolupořadatel: 

 

Organizační výbor

Dům dětí a mládeže Písek pracoviště Milevsko 

Ředitel soutěže:  

Matěj Hedvik předseda SSK Milevsko

Správce střelnice: 

Jaromír Kučera

Řídící střeleb:       

Milan Řežábek a Ing. Bc. Karel Dvořák 

Hlavní pořadatelé: 

Ondřej Krejčí za SSK a Zdeňka Slabová za DDM

Zdravotnické zajištění: 

zdravotník Ing. Bc. Karel Dvořák

Hlavní rozhodčí:  

Ing. Bc. Karel Dvořák

Terčový rozhodčí:

Ondřej Krejčí a Adriana Čunátová a další členové SSK Milevsko

Zpracování výsledků:

 

Marek Štěpánek a Ondřej Krejčí 

Podmínky soutěže: 

volná klubová soutěž pro mládež z řad základních a středních škol, jiných školských zařízení, dětských výchovných zařízení, zájmových sdružení i děti s rodiči bez ohledu na místo pobytu.

Startovné:            

100,- Kč za účast, (vyjma střelců SSK Milevsko).

Přihlášky: 

lze zaslat na e-mail: sskmilevsko.oddil@seznam.cz, případně podat osobně v den závodu od 12:00 do 13:00 hod. v doprovodu starší osoby 18 let.

Pravidla soutěže:

dle pravidel sportovně střelecké činnosti SBTS ČR a těchto propozic.

Zbraně:                 

zapůjčí pořadatel, možná vlastní vzduchovka cal. 4,5 bez optiky, povolená dioptrická

                             

mířidla, terčová či standard do 16 J, bez úprav - nutná přejímka.

Střelivo:                

zajistí pořadatel diabolka GAMO MATCH ráže 4,5 mm, 0,49g.

Vybavení: 

zajistí pořadatel – (možné vlastní brýle),  mladší kategorie mohou použít vlastní vak, podložku pod zbraň, chtějí-li ji použít.

Občerstvení: 

na střelnici zajištěno za výhodné ceny – (krb na opékání buřtů v provozu).

Diváci:                  

rodiče, prarodiče, sourozenci, zástupci škol, sdružení i kamarádi jsou jako diváci zváni pouze s vlastní ochranou zraku a za dodržení řádu střelnice a pokynu řídícího střeleb.

 

Kategorie:                          dle věku závodníků smíšené kategorie pro chlapce i dívky:

  1. předškoláci a mladší žáci a žákyně I. stupeň ZŠ, 
  2. starší žáci a žákyně II. stupeň ZŠ a SŠ do 21 let, 

Samostatné disciplíny:                                   

1) mířená střelba jednotlivců ze vzduchové pušky, 

 

terč vzduchovkový, ve výšce min. 0,2m od země, vzdálenost 10m,

 

poloha vleže, mladší „A“ s oporou pomocník při nabíjení možný, starší „B“ bez opory, 

 

jedno kolo - 5 střel bez časového limitu, 3 střely nástřel, počet kol stanový pořadatel,

 

 

hodnocení - body za zásahy v terči nejlepšího ostrého kola.

2) akční střelba jednotlivců ze vzduchové pušky

 

5x padací terč, ve výšce min. A-0,2m, B-1,2m od země, vzdálenost 10m

 

poloha: mladší „A“ vleže bez opory, starší „B“ ve stoje bez opory, 

 

jedno  kolo -  max. 10 střel, čas měřený, závodník si nabijí sám,

 

hodnocení – čas zásahu 5 terčů, trestný čas za nezasažený terč 1 minuta.

 

 

Ceny: 

Každá disciplína a kategorie bude vyhodnocena samostatně.

 Medaile, diplom a ceny od sponzorů pro 3 vítěze každé kategorie a disciplíny jednotlivců.

 

 

 

Protesty: 

 

Možné podat do 15 min. po zveřejnění výsledků, u hlavního rozhodčího bez poplatku.

Bezpečnost: 

Účastníci soutěže startují pod dohledem zletilého doprovodu (doprovod může mít více svěřenců). 

 

Účastníci, doprovod i diváci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla, chránit si zrak a řídit se řádem střelnice. 

 

Všichni se musí řídit pokyny pořadatele soutěže, správce střelnice, hlavního rozhodčího, a především řídícího střelby.

 

Je nutné bezpečné zacházení se zbraní. (Vlastní zbraně mohou být pouze v držení osoby starší 18 let.)

 

Povinné užití ochranných pomůcek zraku všemi v prostoru střelnice. 

 

Případné i drobné zranění se musí hlásit řídícímu střelby.

 

Pojištění si případně zřizují závodníci sami, závodníci nejsou pořadatelem pojištěni, startují na vlastní nebezpečí. 

 

 

Při nedodržení bezpečnostních pravidel je možná diskvalifikace bez náhrady startovného!  

kontakty: 

 

Ondřej Krejčí – 731275887, Ing. Bc. Karel Dvořák  - 608113007

email: 

sskmilevsko.oddil@seznam.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučení kategorií a úpravu disciplín včetně způsobu provedení a

hodnocení, nejpozději před začátkem střelecké disciplíny, v souladu s pravidly SBTS.  

PŘIHLÁŠKA

NA VII. ROČNÍK – STŘELECKÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE

konaného dne: 10. 6. 2023 od 12:00 – do 18:00 hod.

jméno příjmení

 

nar.

 

škola, organizace

 

 

 

Zaškrtněte disciplínu, které se vaše dítě zúčastní, je možné se účastnit všech disciplín nebo jen jedné z nich. 

 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilosti a souhlas s fotografováním.

Mé dítě netrpí žádnou závažnou nemocí, pro kterou by bylo nezpůsobilé sportovních výkonů a pro kterou by nebylo schopno dodržet pravidla bezpečnosti střelby, ošetřující lékař nezakázal dítěti sportovní střelbu. 

Dítě nejeví známky akutního onemocnění {průjem, teplota, kašel apod.} a orgán ochrany veřejného zdraví ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není též známo, že v posledních dvou týdnech by přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se klubových střeleckých závodů ve střelbě ze vzduchové pušky, pořádané SSK Milevsko dle zveřejněných propozic.

Souhlasím s pořizováním a nekomerčním rozšiřováním a zveřejňováním fotografií a videa dítěte z uvedených závodů. 

V případě sportovního úspěchu dítěte souhlasím s pořizováním, rozšiřováním a mediálním zveřejňováním fotografie dítěte zachycující jeho podobu a umožňující určení jeho totožnosti ve smyslu § 84 a 85 o. z., případně s doplněním té fotografie o text s uvedením jeho jména, příjmení, věkové kategorie, jméno vysílající školy či sdružení, data a místa úspěchu nebo vydání a rozšiřování listiny či diplomu obsahující uvedené osobní údaje. 

Souhlasím se shromažďováním a uchováváním osobních údajů o dítěti, dle kterých je možno zjistit jeho totožnost, především jméno, příjmení, věk a kontaktní údaje zákonných zástupců, vysílajících škol a sdruženích potřebných pro prezenci a administraci soutěžících. 

Osobní údaje uvedené v přihlášce na soutěž jsou poskytnuty se souhlasem zákonného zástupce, který svým podpisem potvrzuje poskytnutí osobních údajů dítěte pro účely uvedené v této přihlášce. Shora uvedený Sportovní střelecký klub Milevsko bude zpracovávat Vaše údaje v souvislosti a činnosti klubu a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016) a zákonem o zpracování osobních údajů (Zákon č.101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů) zejména pro tyto účely: pořádání sportovních akcí, registrace sportovců, vyřizování pojištění sportovců, zveřejňování výsledků a pořadí sportovců na soutěži. Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, viz „informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů“, které jsou zveřejněné na www stránkách klubu https://ssk-milevsko.webnode.cz/, a dáváte po informování souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. Poskytován je na dobu 1 roku. V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete kontaktovat sportovní klub prostřednictvím: e-mailové adresy: sskmilevsko.oddil@seznam.cz.

__________________________________________________________________________________________

 

Jsem si vědom (a) právních následků, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

jméno a tel. kontakt zákonného zástupce 

 

 

dne: _______________________                                    podpis zákonného zástupce________________________________________________

 

dne: _______________________                                   podpis doprovodu dítěte___________________________________________________

Přihlášky zasílejte závazně na e-mail: sskmilevsko.oddil@seznam.cz, případně oznamte svou účast na tel. č. 608113007 a přihlášku podejte na prezenci v den závodu osobně od 12:00 do 13:00 hod. 

 

 

 

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

POHÁR MĚSTA MILEVSKA

Velkorážná pistole -

velkorážný revolver

pdf ke stažení

Místo konání:             Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:           1.10.2022

Prezentace:                8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:           9:15 hod. zahájení první směny

Disciplína:                           A) Velkorážná pistole  3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

                                      B) Velkorážný revolver 3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

1. Mezinárodní pistolový terč  50/20  3 nástřel + 10 ran v čase       10min.
2. "Papoušek" s možností volby střelby do lépe bodované zóny

    10 ran v čase 5min.
3. Redukovaná figura P 135- 01 s časem 2x1 minuta (s přestávkou na přebití).
Možnost střelby obouruč.

 

Hodnocení:                 Hodnocení soutěže bude klasický součet nastřílených bodů v každé položce.

Podmínky soutěže:   Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy

povoleny.

Hlavní rozhodčí:         Mgr.Jiří Pešička

Ředitel soutěže:         MUDr.Petr Štěpán

Startovné:                   200,-Kč za disciplínu

Zbraně:                        Od ráže 7,62 mm.

Střelivo:                       Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:    Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží pohár, diplom

                                             a věcnou cenu.                   

 

Občerstvení:                   Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

            Pořadatel: SSK Milevsko

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM

Místo konání:  Střelnice SSK Milevsko

Datum konání: 3.9.2022

Prezentace:    8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:  9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:  opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

 Kategorie:  A) velkorážná puška do roku výroby 1945 a její repliky

B) velkorážná puška od ráže 5,45 mm

 s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny:                              A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 poloha vleže

 střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6   v čase10 minut

                                                               poloha vleže

Podmínky soutěže:         Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy   NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“  dodatečné úpravy zbraní  nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí:                Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:               MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                          200,-Kč -  kategorie

Střelivo:                              Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:   Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.  Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

 

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom                   

Občerstvení:                      Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

                                                           

Pořadatel: SSK Milevsko