3.10.2015 POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážní pistole - velkorážní revolver

27.09.2015 19:28

Sportovně střelecký klub Milevsko
pořádá soutěž
POHÁR MĚSTA MILEVSKA
Velkorážní pistole -
velkorážní revolver


Místo konání: Střelnice SSK Milevsko
Datum konání: Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
Disciplína: Velkorážní pistole / velkorážní revolver na 25 m
5+10 ran na Mezinárodní pistolový terč 50/20 v čase 3 + 10 min.
10 ran na otočný kruhový terč pro rychlopalbu se sklopením zbraně pod úhel 45°. Nedodržení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci soutěžícího!

Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy 
povoleny.
Hlavní rozhodčí: Vladimír Jelen
Ředitel soutěže: Jan Handrejch
Startovné: 100,-Kč za osobu a stání
Zbraně: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2003. Od ráže 7,62 mm.
Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 300,- Kč
Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu
Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou
povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže. Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno diskvalifikací a vykázáním z objektu střelnice !
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné! Tyto pomůcky si zajišťuje každý soutěžící sám.
Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody zodpovídá sám.
Občerstvení: Zajištěno na střelnici
Závěrečná ustanovení: Všichni účastníci soutěže jsou povinni zachovávat kázeň, řídit se propozicemi závodu a plnit pokyny rozhodčích. Pořadatel má právo úpravy propozic dle situace vzniklé na střelnici. Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní, střeliva, zbrojních průkazů a průkazů zbraně.
Kontaktní osoba: Jan Handrejch tel: 603503987
Pořadatel: SSK Milevsko
Sponzor: Město Milevsko