Vojenská puška závod 14.5.2016

23.04.2016 14:41

 

Ke stažení propozice zde

  SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO
POŘÁDÁ SOUTĚŽ

Vojenská puška
Místo konání: Střelnice SSK Milevsko
Datum konání: 14. 5. 2016
Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly
Kategorie:

A) vojenská puška a jejich repliky od ráže 7,62mm
B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny: A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.
10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“
terč P 135 P01
střelba 15 minut
10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase15 minut
Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.
Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny
V kategorii „ A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí: Vladimír Jelen
Ředitel soutěže: Petr Štěpán
Startovné: 100,-Kč - kategorie
Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč
Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu
Střelnice vybavena podložkami pod střelce.
Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni
dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže.
Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací !
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!
Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody
zodpovídá sám.
Ceny: Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili, diplom a hodnotnou cenu.
Občerstvení: svačinu si vezměte s sebou- na střelnici bude káva, čaj, nealko.
Kontaktní osoba: Jan Handrejch tel: 603503987, email Jan.Handrejch@seznam.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.
Pořadatel: SSK Milevsko