MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 3.9.2022

15.08.2022 11:26

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM

Místo konání:  Střelnice SSK Milevsko

Datum konání: 3.9.2022

Prezentace:    8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:  9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:  opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

 Kategorie:  A) velkorážná puška do roku výroby 1945 a její repliky

B) velkorážná puška od ráže 5,45 mm

 s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny:                              A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 poloha vleže

 střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6   v čase10 minut

                                                               poloha vleže

Podmínky soutěže:         Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy   NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“  dodatečné úpravy zbraní  nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí:                Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:               MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                          200,-Kč -  kategorie

Střelivo:                              Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:   Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.  Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

 

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom                   

Občerstvení:                      Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

                                                           

Pořadatel: SSK Milevsko