MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 4.9.2021

27.08.2021 15:41

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM

Místo konání: Střelnice SSK Milevsko

Datum konání: 4.9.2021

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie: A) vojenská puška do roku výroby 1945

B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny: A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

terč P 135 P01

poloha vleže

střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase10 minut

poloha vleže

Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže: MUDr. Petr Štěpán

Startovné: 200,-Kč - kategorie

Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.

Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření: Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže. Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

Žádáme soutěžící, aby dbali na nařízení ohledně Covid-19, která budou v den konání závodu v platnosti.

 

Pojištění: Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny: Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

Občerstvení: Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.

 

Kontaktní email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel: SSK Milevsko