MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM Místo konání: Střelnice SSK Milevsko 4.9.2021 Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.

27.08.2021 15:48

Ke stažení propozice

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM

Žádáme soutěžící, aby dbali na nařízení 

ohledně Covid-19, která budou v den 

konání závodu v platnosti.

 

Místo konání:střelnice SSK Milevsko 

Datum konání: 4.9.2021

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie: 

 

A) vojenská puška do roku výroby 1945

 

B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

 

 

Disciplíny:

A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

terč P 135 P01

poloha vleže

střelba v čase 10 minut

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase10 minut

poloha vleže

 

Podmínky soutěže: 

 

Volná soutěž OPEN přihlášky na místě. 

Pozorovací dalekohledy povoleny.

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny.

 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže: MUDr. Petr Štěpán

Startovné: 200,- Kč - kategorie

Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

 

Protesty: 

Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

 

Technické ustanovení: 

Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, ž

idlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.

Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

 

Zdravotní zabezpečení: 

Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

 

Bezpečnostní opatření: 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a 

pokyny vydanými při zahájení soutěže. 

Pořadatel 

má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností. Všichni účastníci soutěže jsou povinni se 

seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

 

Pojištění: 

Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a 

zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

 

Zveřejňování výsledků

Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice 

závodník souhlasí se zpracováním v 

provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a 

dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

 

 

Ceny: 

Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

 

Občerstvení: 

Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.

 

Kontaktní email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel: SSK Milevsko