Od 15.4.2021 bude zájemcům o individuální (amatérskou) sportovní střelbu ( členům klubu) umožněn vstup na střelnici v max.počtu 6 + správce střelnice. Tuto možnost zatím můžou využívat jen členové klubu za těchto podmínek:

15.04.2021 07:52
Od 15.4.2021 bude zájemcům o individuální (amatérskou) sportovní střelbu (členům klubu) umožněn vstup na střelnici v max.počtu 6 + správce střelnice. Tuto možnost zatím můžou využívat jen členové klubu za těchto podmínek:
Možnost střelby ob jeden stav a dodržovat min. rozestupy 2m.

a) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének při volném pohybu v celém objektu sportovního areálu 
b) nebude využíván střelci žádný společný prostor (klubovna aj.), zákaz shromažďování skupin osob při výměně střelců před i na střelnici.
c) nedodržení vládních nařízení včetně tohoto vnitřního opatření vlastníka sportoviště, se každá osoba vystavuje riziku vykázání ze sportoviště.