Poděkování

03.04.2023 17:37

Výbor SSK Milevsko děkuje všem členům klubu, kteří přišli na brigádu dne 1.4.2023. V těžkém blátivém terénu potom odvedli kus poctivé a namáhavé práce. Zúčastnilo se celkem 19 členů. Provedené odvodnění střelnice skutečně funguje, lze očekávat postupné zlepšení stavu střeliště.

Za výbor SSK: P. Štěpán-jednatel