POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážná pistole - velkorážný revolver 8.10.2016

10.09.2016 09:21
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

POHÁR MĚSTA MILEVSKA

Velkorážná pistole - velkorážný revolver

 
 
Místo konání:  Střelnice SSK Milevsko
Datum konání:  8.10.2016
Prezentace:  8:30 – 9:00 hod.
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
 
Disciplína: Velkorážná pistole / velkorážný revolver na 25 m
3 rány nástřel +10 ran na mezinárodní pistolový terč 50/20
v čase 3 + 10 min.
10 ran na otočný kruhový terč pro rychlopalbu se sklopením
zbraně pod úhel 45°. Nedodržení tohoto pravidla
povede k diskvalifikaci soutěžícího!
 
Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy
povoleny.
 
Hlavní rozhodčí: Vladimír Jelen
Ředitel soutěže: Petr Štěpán
Startovné: 100,-Kč za osobu a stání
Zbraně: Od ráže 7,62 mm.
Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona
č.119/2002Sb.
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč
 
Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a
stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu
Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko
 
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí. Střelci
jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení
se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže. Zákaz
manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno
diskvalifikací a vykázáním z objektu střelnice!
 
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče
sluchu povinné! Tyto pomůcky si zajišťuje každý
soutěžící sám.
 
Ceny: Střelci na prvních 3 místech obdrží pohár, diplom a
hodnotnou cenu.
Občerstvení: svačinu si vezměte s sebou, na střelnici bude káva, čaj,
nealko.
 
Kontaktní osoba: Jan Handrejch, email: sskmilevsko@seznam.cz
Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně
povinná.
Pořadatel: SSK Milevsko