Pozvánka výroční členská schůze SSK Milevsko

12.02.2023 17:01
Výroční členská schůze SSK Milevsko
se koná v sobotu 25.2.2023 v restauraci pod fotbalovou tribunou v Milevsku od 14 hod.
 
Program:
1) zahájení a zpráva předsedy
2) zpráva hospodáře
3) zpráva revizora
4) velká investiční akce tohoto roku-drenáž a odvodnění střelnice-projednání a schvalování
5) úprava cen pro střílení větších skupin střelců-nutné zdražení
6) doplnění členské základny
7) volba nového předsedy
8) diskuse
-----------------------
9) povinné školení správců střelnice-účast nutná dle PČR