Propozice 7.9.2019 MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM střelnice SSK Milevsko

09.08.2019 07:55

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM

ke stažení

Místo konání:                     Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:                   7.9.2019

Prezentace:                         8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:                    9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:                                 opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie:                                  A) vojenská puška do roku výroby 1945  

B) vojenská puška OPEN od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny:   A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 poloha vleže

 střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6   v čase10 minut

                                          poloha vleže

Podmínky soutěže:                   Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy   NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“  dodatečné úpravy zbraní  nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí:                 Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:                MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                           200,-Kč -  kategorie

Střelivo:                               Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                              Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:     Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:   Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni  

dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                             Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody

zodpovídá sám.

Ceny:                                     Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

Občerstvení:                       na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní osoba:               Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.

                                                                                              

Pořadatel: SSK Milevsko