Propozice 3.9.2016 MEMORIÁL F/Sgt Jana Jeřábka AFM

16.08.2016 11:34

Propozice závodu 

MEMORIÁL F/Sgt Jana Jeřábka AFM 2016

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO 
POŘÁDÁ SOUTĚŽ MEMORIÁL F/Sgt Jana Jeřábka AFM
 
Místo konání: Střelnice SSK Milevsko Datum konání: 3. 9. 2016 Prezentace: 8:30 – 9:00 hod. 
 
Časový rozvrh: 9:30 hod. zahájení první směny
 
Zbraně: opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly 
 
Kategorie: 
A) vojenská puška a jejich repliky do roku výroby 1945 
B) vojenská puška od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem 
C) plná polní od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem a příslušnou kompletní uniformou
 
Disciplíny: A, B,C – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m. 10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“ terč P 135 P01 střelba 15 minut 10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6 v čase15 minut
 
Podmínky soutěže: Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny. Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny V kategorii „A“ dodatečné úpravy zbraní nejsou povoleny. V kategorii „C“ si pořadatel vyhrazuje právo posoudit kompletnost uniformy a výstroje pro disciplínu „Plná polní“.
 
Hlavní rozhodčí: Vladimír Jelen
Ředitel soutěže: Petr Štěpán 
 
Startovné: 100,-Kč - kategorie A,B Po účasti v kategorii A nebo B je kategorie C „plná polní“ bez poplatku při dodržení pravidla s kompletní uniformou. Střelivo: Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb. 
Protesty: Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč 
 
Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu 
Střelnice vybavena podložkami pod střelce.
 
Zdravotní zabezpečení: Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko 
 
Bezpečnostní opatření: Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže. Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice! 
Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu střelnice, popř. diskvalifikací ! 
 
Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné! 
 
Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody zodpovídá sám. 
 
Ceny: Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili, diplom a hodnotnou cenu. Ostatní střelci pamětní list.
 
Občerstvení: svačinu si vezměte s sebou - na střelnici bude káva, čaj, nealko. 
 
Kontaktní osoba: Jan Handrejch tel: 603503987, email Jan.Handrejch@seznam.cz 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná. Pořadatel: SSK Milevsko