Propozice POHÁR MĚSTA MILEVSKA 2019

19.09.2019 14:26

ke stažení

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

POHÁR MĚSTA MILEVSKA

Velkorážná pistole -

velkorážný revolver

 

Místo konání: Střelnice SSK Milevsko

Datum konání: 5.10.2019

Prezentace: 8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:  9:15 hod. zahájení první směny

Disciplína:    A) Velkorážná pistole na 25m 5+30

                      B) Velkorážný revolver na 25m 5+30

5 ran nástřel +10 ran na mezinárodní pistolový terč 50/20    v čase 3 + 10 min 

10 ran na terč Papoušek D1 v čase 5 min.

10 ran na kruhový otočný terč 50/50 se sklopením zbraně

pod úhel 45°. Nedodržení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci soutěžícího!

Držení zbraně obouruč povoleno.

Podmínky soutěže:  Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy

povoleny.

Hlavní rozhodčí:        Jiří Pešička

Ředitel soutěže:        Petr Štěpán

Startovné:     200,-Kč za disciplínu

Zbraně:    Od ráže 7,62 mm.

Střelivo:   Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:    Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení: Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu

Zdravotní zabezpečení:    Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:     Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí. Střelci   jsou povinni dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení    se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže. Zákaz  manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!   Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno   diskvalifikací a vykázáním z objektu střelnice!  Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné! Tyto pomůcky si zajišťuje každý soutěžící sám.

Hodnocení: Hodnocení soutěže bude klasický součet nastřílených bodů v každé položce.

Ceny:   Střelci na prvních 3 místech obdrží pohár a diplom.                                  

Občerstvení:  na střelnici bude káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba:  Jan Handrejch, email: sskmilevsko@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.

                                                                                              

Pořadatel: SSK Milevsko