První střelby 5.4.2015

19.03.2015 18:05

Střelby začínají vždy ve 14:00 hod.

Pokud se do 14:30 hod nedostaví žádný zájemce o střelbu,

střelby končí!

V případě zájmu o využití střelnice mimo uvedený rozpis, kontaktujte v dostatečném časovém předstihu  

správce střelnice SSK p.Matějku na tel: 736 188 456 nebo předsedu SSK p.Handrejcha na tel: 603 503 987