SOUTĚŽ POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážná pistole - velkorážný revolver

08.09.2022 10:27
 
SSK Milevsko > SOUTĚŽ POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážná pistole - velkorážný revolver
 
 

SOUTĚŽ POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážná pistole - velkorážný revolver

06.09.2022 12:49

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

POHÁR MĚSTA MILEVSKA

Velkorážná pistole -

velkorážný revolver

pdf ke stažení

Místo konání:             Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:           1.10.2022

Prezentace:                8:30 - 9:00 hod.

Časový rozvrh:           9:15 hod. zahájení první směny

Disciplína:                           A) Velkorážná pistole  3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

                                      B) Velkorážný revolver 3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

1. Mezinárodní pistolový terč  50/20  3 nástřel + 10 ran v čase       10min.
2. "Papoušek" s možností volby střelby do lépe bodované zóny

    10 ran v čase 5min.
3. Redukovaná figura P 135- 01 s časem 2x1 minuta (s přestávkou na přebití).
Možnost střelby obouruč.

Hodnocení:                 Hodnocení soutěže bude klasický součet nastřílených bodů v každé položce.

Podmínky soutěže:   Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy

povoleny.

Hlavní rozhodčí:         Mgr.Jiří Pešička

Ředitel soutěže:         MUDr.Petr Štěpán

Startovné:                   200,-Kč za disciplínu

Zbraně:                        Od ráže 7,62 mm.

Střelivo:                       Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:    Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží pohár, diplom

                                             a věcnou cenu.                   

Občerstvení:                   Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

            Pořadatel: SSK Milevsko


Více zde: https://ssk-milevsko.webnode.cz/news/soutez-pohar-mesta-milevska-velkorazna-pistole-velkorazny-revolver/