V souladu s plánem STSP z.s. na rok 2018 se uskuteční seminář rozhodčích a školení nových uchazečů v sobotu dne 31.března 2018

21.03.2018 10:52

pozvánka ke stažení

 

V souladu s plánem STSP z.s. na rok 2018  se uskuteční seminář rozhodčích a školení nových uchazečů v sobotu dne 31.března 2018  v zasedací místnosti č.31 budovy STSP z.s. Písek , Nádražní ul.1936 , v 1.poschodí.

Program:

9,00 – 9,30                 Presentace

9,30-9,45                    Zahájení

9,45-10,15                  Bezpečnost na střelnici , povinnosti správce střelnice

10,15-10,45                Přestávka

10,45-12,30                Pravidla , povely na střelnici,organizace střeleckých soutěží,

                                     VT a technická pravidla ,zákon 119/2002Sb.

12,30-13,00                Přestávka

13,00-14,00                Diskuse ke střeleckým soutěžím

                                      Noví uchazeči a ti,kteří chtějí zvýšit třídu rozhodčího – testy

14.00                            Vyhodnocení  testů ,vystavení  a prolongace průkazů

                                             Závěr                

 

Organizační pokyny:Při presentaci každý účastník  předloží  

- průkaz rozhodčího                                                                                                 

- průkaz SBTS                                                                                                           

- uhradí     100,-Kč

Každý nový uchazeč vezme s sebou 1 ks fotografie (pasovka)