Vojenská puška propozice SSK Milevsko 20. 4. 2019

08.04.2019 04:25

propozice ke stažení

 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

Vojenská puška

propozice ke stažení

Místo konání:                    Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:                  20. 4. 2019

Prezentace:                       8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:                  9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:                                opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

Kategorie:                                  A) vojenská puška od ráže 5,45 mm s nábojem se středovým zápalem

                                                       do ráže .223 Remington

B) vojenská puška velkorážová od ráže 7,62 mm

Disciplíny:                         A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 střelba 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6  v čase10 minut

 

Podmínky soutěže:                    Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny (třetí bod), zaměřovací dalekohledy NEJSOU povoleny.

Používání jakýchkoliv rukavic při provádění střeleckých disciplín není dovoleno.

            Viz.všeobecná pravidla sportovní střelecké činnosti SBTS ČR 4.12.5

 

Hlavní rozhodčí:                Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:               MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                          100,-Kč -  kategorie

Střelivo:                              Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:   Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni  

dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora soutěže.

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                            Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a za způsobené škody

    zodpovídá sám.

Ceny:             Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom

Občerstvení:               na střelnici bude káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní osoba:        Jan Handrejch email: sskmilevsko@seznam.cz

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na kontrolu zbraní a střeliva. Kontrola zbrojních průkazů a průkazů zbraně povinná.

                                                                                              

Pořadatel: SSK Milevsko