Zpráva z řádné čtvrtletní schůze výboru SSK Milevsko

05.12.2022 10:03

Aktuality:

Dne 26.11.2022 proběhla další řádná čtvrtletní schůze výboru SSK Milevsko.
Na schůzi byly projednány tyto body: 
a) Nutná úprava ceníku pronájmu střelnice větším počtem osob a na delší dobu - skupiny. Bude nutné též zavedení taxy za správce (někdy je na střelnici prakticky celý den).
    Ve stadiu návrhu je např. 10 střelců na 3 hodiny = 350,- Kč za osobu; nad 10 střelců nad 3 hodiny = 500,- Kč za osobu. Oboje plus poplatek za správce. Vše bude ještě znovu zváženo a projednáno.
b) Termíny soutěží na r. 2023 zaslané Prácheňsku : 1.sobota v září puška - Jeřábek (se změnou propozic). 1. sobota v říjnu Milevský pohár.
c) Kvůli úbytku členů je možno odblokovat dočasně stop stav a doplnit na 65 členů, dát na vědomí Výroční členské schůzi, nechat odhlasovat kompetenci výboru k průběžnému doplňování základny na limitní stav 65 členů.
d) Dosavadní předseda p. Handrejch kvůli enormnímu pracovnímu vytížení hodlá rezignovat na funkci. Diskuse a návrhy na volbu nového předsedy - prozatím ve fázi přípravy a projednávání.
e) Stanovení velké brigády na příští rok- nutné odvodnění pětadvacítky jako priorita č.1.
f) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY SPRÁVCE střelnice SSK Milevsko - čtěte pozorně!
Dle nařízení PČR má každý správce POVINNOST zúčastnit se 1x ročně pravidelného školení správců a to OSOBNĚ. Forma školení byla ponechána na Výboru SSK Milevsko. Výbor proto rozhodl, že školení správců se bude konat jako obvykle po skončení Výroční členské schůze, předběžně poslední sobotu v měsíci únoru cca od 14. hodin. O školení bude vypracován zápis a přiložena prezenční listina. A nyní to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ : z rozkazu PČR vyplývá BEZ JAKÉKOLI DISKUSE, že kdo neabsolvuje školení, nemůže nadále vykonávat funkci správce s okamžitou platností !! Upozorňujeme proto s dostatečným předstihem na tento fakt. Termín VČS bude ještě upřesněn dle celkové situace.

Za výbor SSK P. Štěpán, jednatel