Ceník služeb střelnice 2018

ke stažení  ceník 


Ceník služeb střelnice SSK Milevsko
 

Střelnice je soukromým majetkem SSK Milevsko. Klub umožňuje střelbu všem zájemcům v určených termínech nebo po předchozí dohodě.

Pokud střelec nepředloží veškeré průkazy, vyžadované k povinné evidenci, nebude mu střelba umožněna!

Služba

Cena Kč

Dohoda s hlavním správcem nebo předsedou

          Písemná smlouva

Člen SSK Milevsko + 1 rodinný příslušník

_

_

_

Každý další host člena SSK Milevsko

100.-

 

_

_

Veřejnost (nečlenové SSK) -každý střelec

100.-

_

_

Mimořádné otevření střelnice mimo oficiální dobu – každý střelec

150.-

ANO

_

Pronájem klubovny, posezení u krbu (např. k oslavám)

500.-

ANO

ANO

Pronájem střeliště pro soutěže jiného pořadatele

250,-

každá započatá hodina

 ANO

ANO