Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

 

Pozvánka výroční členská schůze SSK Milevsko v roce 2024

 

Sportovně střelecký klub Milevsko z.s. Vás srdečně zve na výroční členskou schůzi v roce 2024 

Konanou dne: 24.02.2024 Od: 14:00 hod. 

Místo konání: V restauraci pod fotbalovou tribunou v Milevsku ul. Kpt. Nálepky – parkoviště 

Program schůze: 

1. Prezence, výběr členských příspěvků, administrativa 

2. Uvítání a zpráva předsedy 

3. Zpráva hospodáře za období 2023 

4. Zpráva revizora za období 2023 

5. Změny navrhované výborem (úprava cen) 

6. Činnost oddílu mládeže SSK Milevsko 

7. Seznámení s plánem činnosL SSK Milevsko na rok 2024 

8. Schválení návrhu rozpočtu 

9. Diskuse 

10.Usnesení a závěr 

11.Povinné školení správců střelnice

 

 

Pozvánka výroční členská schůze SSK Milevsko  v roce 2023

12.02.2023 17:01

Výroční členská schůze SSK Milevsko
se koná v sobotu 25.2.2023 v restauraci pod fotbalovou tribunou v Milevsku od 14 hod.
 
Program:
1) zahájení a zpráva předsedy
2) zpráva hospodáře
3) zpráva revizora
4) velká investiční akce tohoto roku-drenáž a odvodnění střelnice-projednání a schvalování
5) úprava cen pro střílení větších skupin střelců-nutné zdražení
6) doplnění členské základny
7) volba nového předsedy
8) diskuse
-----------------------
9) povinné školení správců střelnice-účast nutná dle PČR

 

Pozvánka výroční členská schůze SSK Milevsko  v roce 2022

Sportovně střelecký klub Milevsko z.s. Vás zve na výroční členskou schůzi konanou dne: 12.3.2022 od 14 hod.

24.02.2022 18:02

Sportovně střelecký klub Milevsko z.s.

Vás

zve na výroční členskou schůzi

konanou dne: 12.3.2022

od 14 hod. 

Místo konání: V restauraci pod fotbalovou tribunou v Milevsku

ul. Kpt. Nálepky - parkoviště

Program:    

1. Prezence, výběr členských příspěvků, administrativa          

2. Uvítání a zpráva předsedy.

3. Zpráva hospodáře za období 2020, 2021

4. Zpráva revizora

5. Změny navrhované výborem

6. Seznámení s plánem činnosti SSK na rok 2022

7. Usnesení a závěr 

8. Diskuze

 

ke stažení

Pozvánka na výroční schůzi