Stanovy Svaz technických sportů Prácheňsko - Sportovně střelecký klub Milevsko z.s.

Stanovy  Svaz technických sportů Prácheňsko - Sportovně střelecký klub Milevsko z.s.