Pozvánka na 44. ročník střelecké soutěže „JIHOČESKÝ KAPR“ 2016

25.09.2016 19:58
 
 
44. ročník střelecké soutěže „JIHOČESKÝ KAPR“
Všeobecná ustanovení
Pořadatel závodu: Český střelecký svaz, z.s. SSK Borek
Technické provedení: členové SSK Borek
Datum a místo: Sobota 22.10.2016 střelnice SSK Borek.
Podmínky účasti: veřejná soutěž občanů
Přihlášky: Jiří Sluka - č.t. 730 849 097, e-mail – sluka.jiri@centrum.cz
Jiří Marek - č.t. 603 874 116, e-mail - ajima@centrum.cz
Přihlášku je možné podat v den konání soutěže do 09:00 hod.
Stravování: na střelnici, kvalitní kantýna
Doprava: vlastní, parkování zajištěno
Zdr. zabezpečení: na místě, event. Zdrav. zařízení České Budějovice
Technická ustanovení
Ředitel: Karel Gažák
Hlavní rozhodčí: Jiří Marek
PHK: František Kubeš
Tajemník hospodář: Jiří Sluka
Předpis: Velkorážná pistole. Odpor spouště musí být minimálně 1360g a max. délka hlavně nesmí přesáhnout 125 mm.
Střelivo: vlastní
Soutěž proběhne podle platných pravidel SVZ ČR a těchto propozic.
REVOLVER možno použít mimo soutěž.
Startující: jednotlivci a tříčlenná družstva
Časový rozpis: 08: 00-08:30 hod. prezentace, přejímka zbraní.
08:30-08:45 hod. zahájení soutěže, instruktáž
09:00 hod. zahájení střelby
vyhlášení výsledků 30 min. po ukončení poslední disciplíny
Disciplína
Polohový závod 3 x 20 ran, terč „nekrytě ležící figura s kruhy“ umístěný ve vzdálenosti 50 m od palebné čáry. Čas na střelbu jedné položky je 14 minut. Před každou položkou se střílí nástřel 5 ran v čase 2 minut.
Pozorovací dalekohled je povolen.
Bezpečnostní opatření: Po celou dobu trvání závodu musí být zbraň bezpečná, v pouzdře, bez zásobníku. Je zakázáno manipulovat se zbraní mimo palebnou čáru či stanoviště. Bezpečnostní pravidla SVZ ČR (Svaz vojáků v záloze ČR).
Vždy po skončení střelby a povelu rozhodčího vybije závodník zbraň a předloží ji ke kontrole. Po kontrole uloží zbraň a zásobníky do pouzdra. Je zakázáno používat tříštivé či jiné speciální střelivo a náboje Magnum. Závodník zodpovídá za každý svůj výstřel při soutěži. Všichni závodníci a diváci jsou povinni dodržovat provozní řád střelnice.
Závěrečná ustanovení
Hodnocení: pořadí jednotlivců a družstev je určeno součtem dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje poslední položka.
Pořadatel je oprávněn upravit tyto propozice, pokud si to okolnosti vyžádají.
Ceny: jednotlivci na 1 - 3. místě
družstva na 1 - 3. místě
Protesty: do 15 minut po vyhlášení průběžných výsledků prostřednictvím vedoucích družstev, nebo závodníka hlavnímu rozhodčímu závodu proti vkladu 500,- Kč.
Srdečně Vás zveme na 44. ročník střelecké soutěže „JIHOČESKÝ KAPR“
a těšíme se na Vaši účast.
Další informace na stránkách www.sskborek.cz
Jiří Marek Karel Gažák Jiří Sluka
Hlavní rozhodčí ředitel soutěže hospodář soutěže