SSK Milevsko

Pozvánka výroční členská schůze SSK Milevsko

12.02.2023 17:01
Výroční členská schůze SSK Milevsko
se koná v sobotu 25.2.2023 v restauraci pod fotbalovou tribunou v Milevsku od 14 hod.
 
Program:
1) zahájení a zpráva předsedy
2) zpráva hospodáře
3) zpráva revizora
4) velká investiční akce tohoto roku-drenáž a odvodnění střelnice-projednání a schvalování
5) úprava cen pro střílení větších skupin střelců-nutné zdražení
6) doplnění členské základny
7) volba nového předsedy
8) diskuse
-----------------------
9) povinné školení správců střelnice-účast nutná dle PČR
 

SSK Milevsko 2023

02.02.2023 10:44

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY SPRÁVCE střelnice SSK Milevsko - čtěte pozorně!
Dle nařízení PČR má každý správce POVINNOST zúčastnit se 1x ročně pravidelného školení správců a to OSOBNĚ. Forma školení byla ponechána na Výboru SSK Milevsko. Výbor proto rozhodl, že školení správců se bude konat jako obvykle po skončení Výroční členské schůze

Zpráva z řádné čtvrtletní schůze výboru SSK Milevsko

05.12.2022 10:03

Aktuality:

Dne 26.11.2022 proběhla další řádná čtvrtletní schůze výboru SSK Milevsko.
Na schůzi byly projednány tyto body: 
a) Nutná úprava ceníku pronájmu střelnice větším počtem osob a na delší dobu - skupiny. Bude nutné též zavedení taxy za správce (někdy je na střelnici prakticky celý den).
    Ve stadiu návrhu je např. 10 střelců na 3 hodiny = 350,- Kč za osobu; nad 10 střelců nad 3 hodiny = 500,- Kč za osobu. Oboje plus poplatek za správce. Vše bude ještě znovu zváženo a projednáno.
b) Termíny soutěží na r. 2023 zaslané Prácheňsku : 1.sobota v září puška - Jeřábek (se změnou propozic). 1. sobota v říjnu Milevský pohár.
c) Kvůli úbytku členů je možno odblokovat dočasně stop stav a doplnit na 65 členů, dát na vědomí Výroční členské schůzi, nechat odhlasovat kompetenci výboru k průběžnému doplňování základny na limitní stav 65 členů.
d) Dosavadní předseda p. Handrejch kvůli enormnímu pracovnímu vytížení hodlá rezignovat na funkci. Diskuse a návrhy na volbu nového předsedy - prozatím ve fázi přípravy a projednávání.
e) Stanovení velké brigády na příští rok- nutné odvodnění pětadvacítky jako priorita č.1.
f) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY SPRÁVCE střelnice SSK Milevsko - čtěte pozorně!
Dle nařízení PČR má každý správce POVINNOST zúčastnit se 1x ročně pravidelného školení správců a to OSOBNĚ. Forma školení byla ponechána na Výboru SSK Milevsko. Výbor proto rozhodl, že školení správců se bude konat jako obvykle po skončení Výroční členské schůze, předběžně poslední sobotu v měsíci únoru cca od 14. hodin. O školení bude vypracován zápis a přiložena prezenční listina. A nyní to NEJDŮLEŽITĚJŠÍ : z rozkazu PČR vyplývá BEZ JAKÉKOLI DISKUSE, že kdo neabsolvuje školení, nemůže nadále vykonávat funkci správce s okamžitou platností !! Upozorňujeme proto s dostatečným předstihem na tento fakt. Termín VČS bude ještě upřesněn dle celkové situace.

Za výbor SSK P. Štěpán, jednatel

Výsledky soutěže Pohár města Milevska Velkorážná pistole - velkorážný revolver 1.10.2022

01.10.2022 17:59

 Výsledky ke stažení

        Položky    
Přijmení Jméno Zbraň Klub I. II. III. Celkem Pořadí
Štěpánová Petra CZ 75 SP 01 SSK Milevsko 91 130 83 304 1.
Andrušík Ivan HAMMERLI 32 SW SSK Sedlčany 95 105 87 287 2.
Škorpa Milan CZ SHADOW 2 SSK Sedlčany 85 100 86 271 3.

 odkaz na fota p. Hazmuka

  Výsledková listina velkorážní revolver  1.10.2022      
                 
        Položky    
Přijmení Jméno Zbraň Klub I. II. III. Celkem Pořadí
Štěpánová Petra ZKR 551 SSK Milevsko 94 100 91 285 1.
Čáp  Václav ROSSI 768 SBTS Beroun 90 95 93 278 2.
Škorpa Milan ALFA PROJ 3863 SSK Sedlčany 87 106 82 275 3.

 

Rekonstrukce místnosti pro rozhodčí

01.10.2022 17:24

Výbor děkuje členům, kteří takto vylepšili prostředí střelnice

 

 

AKTUALITA -- další závod soutěž POHÁR MĚSTA MILEVSKA

11.09.2022 21:05

  SOUTĚŽ POHÁR MĚSTA MILEVSKA 

  Velkorážná pistole - velkorážný revolver 

  1.10.2022

 

  propozice   pdf ke stažení

 

Výsledky Memoriálu F/Sgt. Jana Jeřábka AFM ze dne 3. 9. 2022

11.09.2022 20:29

    foto odkaz https://fto.rajce.idnes.cz/…22/

    ke stažení výsledková listina

Přijmení Jméno Zbraň Klub Položky Celkem Pořadí
I. II.
Kučera Jaromír Ruger PC Carabine SSK Milevsko 94 71 165 1.
Kučera Jaromír Mosseberg MVP SSK Milevsko 92 70 162 2.
Toužimský Jaromír Ruger PC Carabine SSK Milevsko 89 62 151 3.

SOUTĚŽ POHÁR MĚSTA MILEVSKA Velkorážná pistole - velkorážný revolver

06.09.2022 12:49

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

POHÁR MĚSTA MILEVSKA

Velkorážná pistole -

velkorážný revolver

pdf ke stažení

Místo konání:             Střelnice SSK Milevsko

Datum konání:           1.10.2022

Prezentace:                8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:           9:15 hod. zahájení první směny

Disciplína:                           A) Velkorážná pistole  3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

                                      B) Velkorážný revolver 3 + 30, 3 nástřel 30 ran do soutěže

1. Mezinárodní pistolový terč  50/20  3 nástřel + 10 ran v čase       10min.
2. "Papoušek" s možností volby střelby do lépe bodované zóny

    10 ran v čase 5min.
3. Redukovaná figura P 135- 01 s časem 2x1 minuta (s přestávkou na přebití).
Možnost střelby obouruč.

 

Hodnocení:                 Hodnocení soutěže bude klasický součet nastřílených bodů v každé položce.

Podmínky soutěže:   Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy

povoleny.

Hlavní rozhodčí:         Mgr.Jiří Pešička

Ředitel soutěže:         MUDr.Petr Štěpán

Startovné:                   200,-Kč za disciplínu

Zbraně:                        Od ráže 7,62 mm.

Střelivo:                       Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:    Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.

                                               Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží pohár, diplom

                                             a věcnou cenu.                   

 

Občerstvení:                   Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

            Pořadatel: SSK Milevsko

                                                                                                                                             

 

 

 

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 3.9.2022

15.08.2022 11:26

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MILEVSKO

POŘÁDÁ SOUTĚŽ

MEMORIÁL F/Sgt. Jana Jeřábka AFM

Místo konání:  Střelnice SSK Milevsko

Datum konání: 3.9.2022

Prezentace:    8:30 – 9:00 hod.

Časový rozvrh:  9:30 hod. zahájení první směny

Zbraně:  opakovací nebo samonabíjecí puška s mechanickými mířidly

 Kategorie:  A) velkorážná puška do roku výroby 1945 a její repliky

B) velkorážná puška od ráže 5,45 mm

 s nábojem se středovým zápalem

Disciplíny:                              A, B – bez nástřelu, 10+10 ran do soutěže na vzdálenost 50m.

 

10 ran na redukovaný terč „nekrytě ležící figura s kruhy“

 terč  P 135 P01  

 poloha vleže

 střelba v čase 10 minut

 

10 ran na standardní malorážkový terč 132/P6   v čase10 minut

                                                               poloha vleže

Podmínky soutěže:         Volná soutěž, přihlášky na místě. Pozorovací dalekohledy povoleny.  

Střelecké kabáty, rukavice, střelecké řemeny, zaměřovací dalekohledy   NEJSOU povoleny.

V kategorii „ A“  dodatečné úpravy zbraní  nejsou povoleny.

Hlavní rozhodčí:                Mgr. Jiří Pešička

Ředitel soutěže:               MUDr. Petr Štěpán

Startovné:                          200,-Kč -  kategorie

Střelivo:                              Vlastní, pouze dovolené výrobní provedení dle zákona č.119/2002Sb.

Protesty:                             Do 30 min. po zveřejnění výsledků, s vkladem 500,- Kč

Technické ustanovení:   Střelnice je vybavena stojany na dalekohledy, židlemi a stoly, minimálně 10 stavů na jednu směnu.  Střelnice vybavena podložkami pod střelce.

Zdravotní zabezpečení:  Poliklinika Milevsko, telefonicky RZS Milevsko

Bezpečnostní opatření:  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se řídit propozicemi a pokyny vydanými při zahájení soutěže.  Pořadatel má právo na úpravu propozic v případě nepředvídatelných okolností.  Všichni účastníci soutěže jsou povinni se seznámit s provozním řádem střelnice a dodržovat bezpečnostní opatření na střelnici.  

Zákaz manipulace se zbraněmi mimo stanoviště střelnice!

Nedodržení bezpečnostních pravidel bude trestáno vykázáním z objektu  střelnice, popř. diskvalifikací !

Pořadatel doporučuje vhodnou ochranu zraku. Chrániče sluchu povinné!

 

 

Pojištění:                             Závodníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu či újmu.

 

Zveřejňování výsledků: Svou účastí na soutěži a podpisem do provozního deníku střelnice závodník souhlasí se zpracováním v provozním deníku evidovaných dat. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, mateřského klubu a dosaženého výsledku ve výsledkové listině a fotografií ze soutěže na webových stránkách.

Ceny:                                  Střelci na prvních 3 místech v každé kategorii obdrží medaili a diplom                   

Občerstvení:                      Na střelnici bude zajištěno občerstvení káva, čaj, nealko.      

 

Kontaktní email:               sskmilevsko@seznam.cz

                                                           

Pořadatel: SSK Milevsko

                                                                                                                                            

 

 

Rozpis řídících střeleb pro rok 2022

29.03.2022 12:25

 

Rozpis řídících střeleb

pro rok 2022

stáhnout

Střelby začínají vždy ve 14:00 hod. Pokud se do 14:30 hod. nedostaví žádný zájemce o střelbu, střelby končí.

Duben

3.4.2022

Matějka

10.4.2022

Hašek

17.4.2022

Handrejch

24.4.2022

Štěpánek

Květen

1.5.2022

Dvořák

8.5.2022

Veselý

15.5.2022

Krajíc

22.5.2022

Líbenek

29.5.2022

Pešička

Červen

5.6.2022

Toužimský

12.6.2022

Jelen

19.6.2022

Řežábek

26.6.2022

Kučera

Červenec

3.7.2022

Šnajdr

10.7.2022

Hedvik

17.7.2022

Matějka

24.7.2022

Hašek

31.7.2022

Štěpánek

Srpen

7.8.2022

Handrejch

14.8.2022

Veselý

21.8.2022

Krajíc

28.8.2022

Jelen

Září

3.9.2022        soutěž VPu

Štěpán

4.9.2022

Šikner

11.9.2022

Dvořák

18.9.2022

Pešička

25.9.2022

Toužimský

Říjen

1.10.2022   soutěž VPi,VRe

Štěpán

2.10.2022

Šikner

9.10.2022

Šnajdr

16.10.2022

Hedvik

23.10.2022

Kučera

30.10.2022

Řežábek

V případě zájmu o využití střelnice mimo uvedený rozpis, kontaktujte v dostatečném časovém předstihu správce

střelnice SSK Milevsko z.s. p. Matějku na tel: 736 188 456 nebo na emailu: sskmilevsko@seznam.cz

stáhnout

Záznamy: 21 - 30 ze 63
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 Historie závodů pořádaná klubem

 

 Pohár města Milevska - velkorážná pistole, velkorážný revolver 2018

 

Naše soutěže:

Pohár města Milevska 2017

Odkaz na foto Ondřej Krejčí

Odkaz na foto Radoslav Hazmuka

MEMORIÁL Sgt. Jana Jeřábka AFM 2017

odkaz na fota Ondřej Krejčí

Vojenská puška 20. 5. 2017 

výsledky

odkaz foto Ondřej Krejčí

Fotogalerie

Pohár města Milevska - velkorážná pistole, velkorážný revolver 2019

06.10.2019 20:54

Z historie závodů

Pohár města Milevska - velkorážná pistole, 

velkorážný revolver 2019

 

Memoriál F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 2019

15.09.2019 13:12

Memoriál F/Sgt. Jana Jeřábka AFM 2019

Vojenská puška 20.4.2019

21.04.2019 22:42

foto Ondřej Krejčí odkaz na ostatní fota

fotogalerie z brigády 30. 3. 2019

19.09.2017 16:48